Blomsternedleggelse onsdag 16. desember 2015 kl. 17.00.

Blomsternedleggelse 2015

Blomsternedleggelse onsdag 16. desember kl. 17.
Cort Adeler Selskabet vil legge ned blomster ved støtta av Cort Adeler på hans fødselsdag og samles i Rådhuset etterpå.
I Rådhuset vil Solange Denais fortelle om ”Den franske grenen av Cort Adelers slekt”.
Vi ser gjerne at så mange av våre medlemmer som mulig møter opp, og samtidig ønsker vi alle en riktig god jul.

Fødseldagen minnes tirsdag 16. desember 2014

Blomsternedleggelse på støtta til Cort Adeler.

Tirsdag den 16. desember kl. 1700 vil Cort Adeler Selskabet legge ned blomster ved støtta til minne om hans fødsel i Brevik den 16. desember 1622.

Etter blomsternedleggelsen samles vi i Rådhussalen til et foredrag om Cort Adeler i Holland, nye fakta fra byene Hoorn, Amsterdam og Kappstaden. Fokke van der Meer ønsker oss velkommen.

Det blir servert kaffe og kaffe. Pris kr. 30.-

Styret i Selskabet håper så mange som mulig kommer og hedrer Generaladmiralen på hans fødselsdag.

Hilsen

Styret.

 

 

Mylius digitalisert av Nasjonal Biblioteket

Hei og takk for henvendelsen!

Antar at det var den forrige henvendelsen din som førte til at denne ble prioritert i køen.

Uansett:

Boka er ferdig digitalisert, ligger nå åpent ute for alle i hele verden, og kan nås på følgende varige nettadresse:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091008001

Med vennlig hilsen

Jonny Edvardsen

Avdelingsdirektør

Nasjonalbiblioteket